FOREDRAGSHOLDERE

den Internasjonale lean profilen

Art Byrne

Art Byrne er en av USAs fremste profiler innenfor Lean. Den amerikanske lederen har gjennomført over 30 lean turnarounds i bedrifter i ulike bransjer. Verdien han har skapt for i disse organisasjonene er enorm og nesten uforståelig i norsk målestokk. 

Vi har hentet Art Byrne til Kaizen Konferansen 2019.

Lean Turnaround i Danaher

I 1987 jobbet Art Byrne som konserndirektør i industriselskapet Danaher. Etter et Kaizen seminar med Masaaki Imai (Grunnlegger av Kaizen Institute) besluttet Art å innføre Lean som strategi i selskapet. Art visste fra sin erfaring som direktør i General Electric at Lean bare vil lykkes fullt ut dersom det ble drevet av konsernledelsen. Art vedtok dermed at alle direktører i Danaher måtte bli Lean eksperter for å lykkes, han innførte så konseptet «Presidents Kaizen». Dette innebar at samtlige av direktørene regelmessig måtte ned i produksjon og jobbe sammen med de ansatte på Kaizen prosjekter med en japansk sensei som veileder. Lean ble rullet ut i et voldsomt tempo av direktørene i Danaher.

Selskapet utviklet seg til å bli USAs mest anerkjente Lean selskap. Børsverdien økte med en faktor på 188 de 26 første årene og har fortsatt å øke raskt. Danaher er nå verdt over 70 mrd. USD, har over 67.000 ansatte og er en gjentakende favoritt hos investorer på Wall Street.

OM LEAN I GILJE TRE

Kenneth Gilje

Kenneth er Lean leder i Gilje Tre og Styremedlem i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Gilje Tre er regnet for å være en ledestjerne på Lean i Norge og en av svært få norske bedrifter som tilnærmer seg Lean helhetlig og strategisk.

Kenneth vil ta oss gjennom hvordan Gilje Tre jobber kontinuerlig med å levere mer verdi til sine kunder, hvordan Gilje Tre organiserer forbedringsarbeidet og hvordan de bygger Lean inn i bedriftens kultur for å skape langsiktig vekst, bedre produkter og mer fornøyde kunder.

OM LEAN I OSLO KOMMUNE

Alv Humborstad Sørland

Alv Humborstad Sørland er bydelsdirektør for Bydel Stovner.

Alv brenner for kontinuerlig forbedring og digitalisering, med lean som metode. Han har hatt en rekke offentlige topplederstillinger som strategidirektør, byråsjef, regiondirektør og programdirektør digitalisering – og har jobbet for Stiftelsen Norsk Kulturvern, Kommunaldepartementet, Husbanken og IMDi før Oslo kommune.

Av utdanning er han siviløkonom (BI) med påbygging fra University of Edinburgh (planning studies).

Alv vil snakke om hvordan Lean er en forutsetning for robotisering

Om LEAN I SYKEHUS

Ellen Henriette Pettersen

Ellen Henriette Pettersen er direktør for medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. 

Pettersen er genuint opptatt av forbedringsarbeid og sammenhengen mellom hverdagslige endringer og de store forandringene helsevesenet står overfor. Hun har flere års erfaring med lean, med spesielt fokus på ledelse og pasientforløp.  Sykehuset Innlandet er i gang med å utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse.  Sentrale elementer i dette arbeidet er verdi for pasienten, god pasientflyt, kvalitet og pasientsikkerhet.

OM LEAN I BANE NOR

Thomas Edlund

Thomas Edlund er leder for Bane NORs Lean innsats.
Thomas har arbeidet fulltid med Lean og kontinuerlig forbedring de siste ni årene i store virksomheter i Norge og Skandinavia. I Bane NOR har de rekruttert og utviklet mange lean navigatører og støtte til lokale ledere. De har fått svært gode resultater «ute i tjenesten», hvor de har vært gode på å isolere mål og KPI-er som de selv kan påvirke. «Det er for mange som bruker målekriterier, som de selv har en begrenset påvirkning på». Vi må måle på de riktige områdene, slik at vi ser resultatene av egen innsats og forbedringsarbeid – og motivasjonen til medarbeidere øker da tilsvarende. (BaneNOR har ca 4500 medarbeidere)

Om Lean i Stena recycling

Mattias Sohl

Mattias Sohl er en av landets fremste Lean ledere og jobber til daglig med Lean i Stena Recycling.

Mattias reiser rundt i hele Stena gruppen, veileder og organiserer Kaizen på alle nivåer. Han vil dele hvordan han jobber med metodisk med å bygge om Stena Recycling til en Lean virksomhet.

Mattas vil også gi en del konkrete tips og metoder på hvordan Gemba Kaizen (forbedring der verdien skapes) gjøres bedre, hvordan man engasjerer medarbeiderne, hvordan man benytter visuell styring, hvordan man skaper innsikt i Lean hos de som gjør jobben på gulvet

OM LEAN I SKATTEETATEN

Morten Brenden

Morten Brenden regnes av mange for å være blant landets fremste og mest erfarne Lean ledere. Han lanserte i år  Lean-boken “Mer for mindre” som er blitt meget populær på kort tid. 

Da Brenden etablerte Lean Consulting i 2002 var han blant de første med å videreføre det japanske konseptet til Norge. Med over 20 års erfaring innenfor Lean jobber han i dag som direktør i Skatteetaten.

Brenden har oppnådd oppsiktsvekkende resultater med sin Lean satsning i Skatteetaten og hans avdeling forbedrer seg med 15% hvert år – noe som er enestående for en offentlig virksomhet!

Morten Brenden vil gjennom sitt foredrag få fram hvordan man evner å skape “egendrevet kontinuerlig forbedring” gjennom Lean i offentlig sektor.

 

OM Kaizen Institute

Gunnar Førsund

Gunnar er Managing Director for Kaizen Institute Nordic & Baltic. 

Han har mer enn 10 års erfaring som Lean manager bl.a. fra General Electric, prosjektleder og fasilitator ved en rekke større forbedringsinitiativ. 

Som Risk Manager hadde han operativt ansvar for risikostyring i store landbaserte prosjekter. Gunnar er utdannet sivilingeniør og Lean Six Sigma Black belt fra GE. Gjennom styreverv i industrien jobber Gunnar også strategisk med Lean på virksomhetsnivå.

Er du klar for å forbedre din bedrift i 2019?

Organisasjoner som ikke egner å endre sine prosesser vil stå i fare for å bli utkonkurrert av smidige og adaptive virksomheter. Bli inspirert av hvordan andre større organisasjoner bygger sin kultur hvor kontinuerlig forbedring står sentralt.

Et arrangement av Kaizen Institute Norway.
Nettside utviklet av Motiv8.

Close Menu
×
×

Cart